Loại: Giáo trình-Bài giảng-Giáo án

Tác giả:
TS.Trần Xuân Minh

Ngành: Tự động hóa

Nguồn: Bộ môn Tự động hóa - Khoa điện - ĐH KTCN Thái Nguyên
Sơ lược: Học phần bao gồm 10 chương

Chương I: Những khái niệm và chỉ tiêu cơ bản của hệ điện cơ
Chương II: Tổng hợp hệ điều chỉnh tự động điều khiển tốc độ động cơ một chiều
Chương III: Hệ điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều sử dụng nhiều mạch vòng
Chương IV: Hệ thống truyền động đảo chiều
Chương V: Hệ thống truyền động động cơ một chiều sử dụng bộ biến đổi một chiều - một chiều(xung điện áp)
Chương VI: Hệ thống tùy động
Chương VII: Các loại hình cơ bản của hệ điều tốc động cơ không đồng bộ hệ thống điều tốc điều chỉnh điện áp
Chương VIII: Hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng phương pháp thay đổi tần số
Chương IX: Hệ thống điều tốc nói cấp động cơ không đồng bộ rotor dây quấn
Chương X: Hệ thống điều tốc biến tần động cơ đồng bộ

Thân!
[You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this image.]