Loại: Giáo trình-Bài giảng-Giáo án

Tác giả: Đỗ Mạnh Cường

Ngành: Tự động hóa

Nguồn: Bộ môn Tự động hóa xí nghiệp Công nghiệp - Khoa điện - ĐH Bách khoa Hà Nội
Sơ lược: Học phần bao gồm 2 phần 12 chương

Phần I: Bài giảng(Đỗ Mạnh Cường)
+ Chương I: Vai trò của mô hình hóa trong hệ thống
+ Chương II: Khái niệm về mô hình hóa hệ thống
+ Chương III: Mô hình hóa các hệ ngẫu nhiên
+ Chương IV: Thu thập,phân tích dữ liệu
+ Chương V: Mô phỏng hệ thống hàng đợi

Phần II: Giáo trình(Chưa biết)
+ Chương I: Mô hình hóa máy biến áp
+ Chương II: Các phép biến đổi dùng trong máy điện
+ Chương III: Mô hình hóa máy điện không đồng bộ
+ Chương IV: Mô hình hóa máy điện đồng bộ
+ Chương V: Mô hình hóa máy điện một chiều
+ Chương VI: Điều khiển động cơ không đồng bộ
+ Chương VII: Máy điện đồng bộ trong hệ thống điện và trong truyền động

Tham khảo:
+ 1.Giáo trình mô hình hóa & mô phỏng các hệ thống vật lý
+ 2.Giáo trình ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất[You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this image.]